Vi odlar korn, vårvete, höstvete och råg på ca 95ha. Kornet går till produktion av malt som sedan används till framställning av öl. Vårvetet och rågen blir brödsäd medan höstvetet används mest till etanol.